Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


                

Viofor JPS Systém Pardubice

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Údaje a informace uvedené na těchto webových stránkách vycházejí z prací a dlouholetého odborného výzkumu řady lékařských vědeckých týmů a jsou uznány širokou mezinárodní vědeckou obcí. Tyto odborné práce jsou dohledatelné a veřejně přístupné na webech a v archívech univerzit.

 

Vioforterapie je jeden z výborných vynálezů moderní

medicíny. Bez negativních vedlejších účinků

organizmus  regeneruje,  uzdravuje

a stejně účinně brání vzniku

jeho funkčních poruch.

 

  Vioforstimulace  je unikátní systém, který urychluje  proces léčení

  a rehabilitace. Dokáže řešit i velmi problematické stavy a nemoci. 

  Umožnuje snížit dávky léků a zlepšit kvalitu zdraví a života. Působí 

  stejně šetrně a účinně v oblasti humánní i veterinární. Nejedná se

  o magnetoterapii, se kterou bývá z neznalosti zaměňována.

 

 

    Za vynikajícími výsledky vioforterapie je více než 20 let vývoje. Autory jsou

    známí vědci - profesor MUDr. Feliks Jaroszyk z katedry biofyziky Lékař-

   ské akademie v Poznani, profesor MUDr. Janusz Paluszak  z  katedry fy-

   ziologie Lékařské akademie v Poznani a profesor MUDr. Alexander Sie-

   roń z  katedry  interních chorob a fyzikální medicíny  Slezské lékařské aka-

    demie v Bytomi.

    Vioforterapie je nejprozkoumanější z existujících fyzikálních  terapií.  Vývoj

    stál doposud v přepočtu  přes 2 miliardy korun a  podílela se na něm i EU.

 

        Poslechnete si z archívu Českého rozhlasu studio Pardubice

        přednášku o vioforterapii ze dne 25. ledna 2012:

www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/

vladimir-flegel-vioforterapie--1008957

 

       Vioforterapie  (nazývaná též vioforstimulace) je regenerační působení

       na organizmus již od buněčné úrovně a v  přirozených parametrech

       K aplikaci vioforterapie jsou používány přístroje Viofor JPS System.

 

       Přístroje  Viofor JPS System  jsou vyráběny jako profesionální zařízení 

       pro zdravotnicví, masážní a kosmetické salony i domácnosti.  Viofor JPS

       System existuje i jako  samostatný profesionální přístroj pro veterinární

       využití v provedení VET.

 

       Viofor centrum Pardubice  je obchodním zastoupením oficiálního do-

       vozce přístrojů,  firmy Viomed VF.  Viofor centrum  Pardubice se zabývá 

       prodejem přístrojů Viofor,  poradenstvím, zajištǒváním servisu, testová-

       ním správné funkce přístrojů, ale i aplikací vioforterapie.

 

       Více  informací získáte v dalších  částech našich webových  stránek.  Po-

       kud potřebujete  další  informace nebo  chcete-li konzultovat  vhodnost 

       vioforterapie na Váš problém, případně uvažujete o pořízení  některého

       z přístrojů Viofor JPS System, kontaktujte nás na tel. 603 209 323 nebo

       e-mailem (viz kontakty)

 


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.