Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Viofor JPS System - Pardubice

Výsledky klinických zkoušek:

www.medandlife.com/en/medical-publications-overview/

Klinické zkoušky a hodnocení

Výtah z části standardních klinických zkoušek