Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


VIOFOR JPS System

jsou lékařské přístroje pro profesionální, ale i domácí využití.

Používají se k léčebnému a regeneračnímu

procesu zvanému vioforterapie.

Vioforterapie je druh fyzikální terapie, která šetrným způsobem

regeneruje buňky živých organizmů. 

Reference: www.medandlife.com/en/reference_list

 

         

 

        VIOFORTERAPIE  znamená celkovou regeneraci organizmu  na

        originálním zařízení Viofor JPS System.   Zařízení bylo vyvinuto na zá-

        kladě patentu tří vědců, uznávaných lékařů profesora MUDr. Jaroszy-

        ka,  profesora MUDr. Paluszaka a  profesora MUDr. Sieroně.  Šetrnost

        a účinnost  vioforterapie byla na  mezinárodním poli  oceněna  řadou

        nejvyšších cen v oboru medicíny.


        Viofor JPS System  používá tří současně působících hodnot v přiro-

        zených parametrech.  Účinnost daných hodnot je synergická, to zna-

        mená, že jednotlivé působení se navzájem propojuje a násobí.

        Vioforterapie                         

        dodává energii  na povrch  buněčných  membrán a  podporuje jejich

        průchodnost.  Následkem toho vzrůstá až o 70% vstřebatelnost vita-

        mínů, minerálů, stopových prvků i enzymů.Zlepšuje významně okys-

        ličení organizmu a zároveň stimuluje tvorbu enzymů.


        Buněčná detoxikace:

        látková  výměna se  podstatně  urychluje.  V praxi to znamená, že je

        rovněž až o 70% účinnější vylučování toxinů z buněk. Efekt rychlejší

        látkové výměny se využívá i při redukci hmotnosti.


        Aktivace enzymů:

        působení na tělesné tekutiny,  zejména lymfu - mezibuněčnou teku-

        tinu významně zkracuje dobu nutnou při odstraňování  různorodých

        zdravotních potíží (otoky, celulitida).


        Zvýšení obranyschopnosti organismu:

        vyšší odolnost proti infekcím,  zmírnění autoimunitních onemocnění

        a protinádorové působení bylo oceněno medailí asociace v boji proti

        rakovině Marie Curie - Sklodowskiej.
 

        Harmonie těla:

        pod  vlivem  vioforstimulace se zvyšuje  celkové ATP  (základní zdroj

        energie buněk) až o 40 %, takže dochází ke stabilizaci  homeostázy.


        Zvýšení výkonnosti organismu:

        vlivem vioforterapie se zlepšuje sycení erytrocytů kyslíkem a také se 

        zvedá množství kyslíku volně rozpuštěného v tělních tekutinách.  O-

        bojí je významné  pro aerobní způsob získávání  energie  na  vnitřní 

        mitochondriální membráně buněk.

 

        Relaxace a spánek:

        při  aplikaci  vioforterapie dochází k  vyplavování  beta endogenních 

        opiátů a ke  zvýšené tvorbě  melatoninu.  Umožňuje tedy  navození

        celkové relaxace a analgetického účinku vioforterapie.

 

                                       

 

  Nejčastější využití vioforterapie je při:

 

 

  - artrózách, artritidách, nárůstcích, zánětech

  - bolestech pohybového aparátu

  - jako pasivní rehabilitace

  - otocích, celulitidě, obezitě

  - bolestech kloubů, tenisového lokte

  - zmrzlém rameni

  - bolestech hlavy, migrénách

  - osteoporóze

  - buněčné detoxikaci

  - potřebě rychlého zvýšení imunity

  - po operacích a úrazech, zlomeninách

  - Crohnově chorobě, ulcerózní kolitidě

  - roztroušené skleroze

  - jiných autoimunitních onemocněních

  - diabetických potížích, diabetické noze

  - kardiovaskulárních onemocněních

  - degenerativních onemocněních sítnice                                                                                                                                  

  - neurologických onemocněnící

  - nespavosti a poruchách spánku

  - řadě dalších nemocí a potíží

   

    (více najdete v Menu stránek)

 

 

    Podrobnější informace najdete na:
    www.viofor-cz.cz/pusobeni-pristroje-viofor-odborne/