Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Viofor JPS System Family

Viofor JPS System Family

     Viofor JPS Family+   (vzor 2014)

 

      Model je určen pro použití v domácnostech, salonech,

      masérnách a podobně. Je určen zejména pro preven-

      ci a regeneraci organizmu.

      Souprava Family+  (vz. 2014) má v základní výbavě 

      velký aplikátor Mad 3S, malý aplikátor Pad 3S, eliptic-

      ký aplikátor F,  rozdvojku,  síťový adaptér, připojovací

      kabel do zásuvky zapalovače automobilu a  transport-

      ní obal.  Do paměti přístroje lze uložit čtyři používané

      programy.

      Záruční doba je  36 měsíců.  Poštovné  není  součástí 

      ceny.

      V případě zájmu Vám zajistíme dodání přístroje pří-

      mo  od  výrobce.  Cena zůstává stejná,  záruční doba

      a ostatní dodací podmínky se nemění. Navíc součástí

      ceny je uvedení přístroje do provozu v místě podle přá-

      ní  zákazníka  (v rámci  ČR  a  SR)zaškoleobsluhy

      a průběžné bezplatné odborné  poradenství po telefo-

      nu v oblasti aplikování vioforterapie a používání přístro-

      je Viofor JPS Systém.