Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Viofor VET JPS System

Viofor VET JPS System

  Přístroj Viofor VET JPS Systém

  je určen pro využití ve  veterinární medicíně, v tréninku i v chovu

  koní.  Vioforstimulace  působí na  zvýšení podávaného výkonu a

  na následnou účinnou regeneraci po něm, na prevenci  onemoc-

  nění a léčení zdravotních potíží,na urychlení léčení po operacích

  a úrazech s následnou pasivní rehabilitací.

  Viofor VET JPS System  je  určen pro  koně  všech typů  i  všech

  způsobů využití.  Přístroj lze využít nejen pro léčení koní,  ale lze

  jej nastavit i pro léčení zvířat středních, například psů a malých,

  například koček, fretek a podobných.

  Další zajímavou funkcí tohoto veterinárního přístroje je možnost

  přepnutí pro humánní využití, které odpovídá verzi Family. Takto

  je možno přístroj  využívat i pro osoby pohybující se  okolo koní.

  Výhodou provedení přístroje  Viofor Vet JPS systém je  nezávis-

  lost na  zdroji energie.  To dovoluje při  regeneraci  nechat  koně

  pást nebo ho krokovat.  Stejně tak například při kolice lze použít

  intenzivní vioforstimulaci a přitom koně vodit.

  Ustrojení koně do Vioforu Vet je po prvním vybalení z přepravní

  tašky trvá několik málo minut. Přenesení na dalšího koně je již

  otázkou několika málo okamžiků a vzdáleností koní od sebe.

  Stačí pouze ze hřbetu sejmout díl s ovládací jednotkou a akumu-

  látorem.  Deku s aplikátory lze přenést jako celek.

  Video ustrojení koně:

  www.youtube.com/watch?v=L-YKo1khoro&feature=youtu.be

 

  Více najdete v části: http: 

  www.viofor-cz.cz/viofor-veterinarni/

 

  Přístroj Viofor VET JPS System se skládá z:

     - ovládací jednotky

     - akumulátorového napájení s nabíječnou

     - sedlové kapsy na ovládací jednotku a napájení

     - adaptéru 2 zdířkového

     - adaptéru 8 zdířkového

     - přikrývky s kapsami

     - 8 aplikátorů (poduškami)

     - 2 aplikátorů na nohy

     - aplikátoru na krk

     - přepravní tašky

 

   V ceně soupravy je zprovoznění přístroje, zaškolení obsluhy, 

   trvalá bezplatná poradna pro užívání přístroje, záruční doba

   36 měsíců. Poštovné je podle ceníku výrobce.

   V případě zájmu můžeme zajistit dodání přístroje přimo od vý-

   robce. Cena a dodací podmínky jsou totožné.