Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Alzheimerova choroba

 

Léčení Alzheimerovy nemoci vioforstimulací

 

Alzheimerova choroba  (dále jen ACh) je neurodegenerativní onemocnění

postihujíc í mozek.  Vede postupně k demenci.  Podle posledních  výzkumů

mimo  jiné k jejímu  vzniku  výrazně přispívají  přídatné  potravinářské  látky

E 249 dusitan draselný a E 250 dusitan sodný.  Vioforterapie zlepšuje kon-

centrační a relaxační schopnosti pacientů, vede ke zlepšení paměti, při tež-

ších stavech  vioforstimulace  navozuje stav vertikalizace  klienta a navrací

energii.