Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Crohnova choroba

 

Léčení Crohnovy choroby vioforstimulací

 

      Crohnova nemoc je zánětlivé autoimunitní onemocnění trávicího traktu, 

      nejčastěji postihující oblast napojení tenkého a tlustého střeva. Používá-

      ní vioforstimulace u Crohnovy nemoci má zcela zásadní význam. Aplika-

      ce vioforterapie  vede k rychlému zhojení zánětů střevních stěn a  jejich

      regeneraci. Současně navrací organizmus do rovnováhy. Crohnova cho-

      roba se po určité době používání vioforterapie dostane do stavu remise.