Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Předoperační využití

 

       Vioforterapie  použitá v období před plánovanou operací zlepší

          celkovou  kondici  organizmu a jeho  schopnost  hojení.  Lze tak

          výrazně předcházet pooperačním komplikacím a zrychlit průbeh

          hojení po operačním výkonu. Vioforterapie použitá i následně po

          operaci působí na odstranění otoků,  brání vzniku infekce jak lo-

          kálně i celkově.  Nadále urychluje hojení ran a to i těžko  hojitel-

          ných (např. u diabetiků).  Zároveň probíhá  pasivní  rehabilitace

          postižených částí těla. Uvedná působení jsou prokázána  klinic-

          ky a pro tyto účinky je  vioforterapie používána  v řadě  zdravot-

          nických zařízení.

          Pozitivního vlivu vioforterapie lze využít i v regeneračních za-

          řízeních nebo v domácnostech.