Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Poúrazové působení

 

       Vioforterapie urychluje až o 50 % hojení poúrazových a po-

       operačních ran. Je to dáno specifickým působením vioforte-

       rapie na  organizmus. Zároveň probíhá  pasivní rehabilitace 

       postižených  částí těla.  Vioforterapie (vioforstimulace)  od-

       straňuje otoky, záněty , zvyšuje  odolnost  ran proti infekci,

       dává energii  ATP,  zlepšuje výživu buněk a  stimuluje celou

       řadu dalších procesů  nutných k úspěšnému a rychlému ho-

       jení. Tato působení jsou prokázána klinicky a pro tyto účin-

       ky je vioforterapie používána v řadě zdravotnických  zaříze-

       ní.

       Působení  vioforterapie  lze využít i v regeneračních  zaříze-

       ních nebo v domácnostech.