Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Roztroušená skleróza

Léčení roztroušené sklerózy vioforstimulací

 

        Roztroušená skleróza (lat. sclerosis multiplex) je onemocnění, při

        kterém vlastní imunitní systém napadá centrální nervovou sousta-

        vu organizmu a způsobuje rozpad myelinových pochev.

 

        Pro zastavení dalšího  postupu onemocnění  roztroušenou skleró-

        zou a vylepšení stávajícího stavu pomáhá výrazně aplikace viofor-

        terapie přístrojem Viofor JPS Systém. Zásadní  účinek této terapie 

        byl prokázán řadou klinických testů za dobu více než 20 let vývoje

        této fyzikální léčby.

        Viz například: www.viofor-cz.cz/klinicke-zkousky/

 

        Při uvedeném onemocnění je třeba aplikovat vioforstimulaci v dél-

        ce 12 minut 1 - 2x denně. Vynechání vioforstimulace po určité ob-

        dobí, například při cestě na dovolenou obtíže nezpůsobí. V přípa-

        dě aplikace vioforstimulace po omezenou dobu, například při  po-

        bytu na specializovaném zdravotnickém zařízení pomůže ke zlep-

        šení celkového stavu a ke  zpomalení dalšího postupu  roztrouše-

        né sklerózy. Lze trvale aplikovat i současně s biologickou léčbou.

 

        Úspěšnost podpory léčení RS vioforterapií podle výsledků

        klinických testů:

        Značné zlepšení stavu u 50 % pacientů, zlepšení stavu u 40 %,

        zastavení dalšího postupu RS u 99 % pacientů.

 

        Konkrétní účinky při léčení RS, které vioforstimulace přináší:

  • zastavení dalšího postupu nemoci

  • zlepšení až obnovení pohyblivosti a stability

  • regeneraci myelinových pochev a nervů

  • protispastické a protizánětlivé působení

  • prevenci a léčení proleženin

  • celkovou regeneraci organizmu a zvýšení jeho energie

  • naprostou absenci vedlejších nepříznivých účinků

  • zmenšení negativních účinků další probíhající léčby

 

    Článek  o Viofortarapii v časopise pro

    pacienty s RS - ROSKA číslo  2  2017:

    www.roska.eu/ke-stazeni/casopisy