Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Parkinsonova nemoc

Léčení Parkinsonovy choroby vioforstimulací

 

 

      Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální

      nervové soustavy. Vioforterapie u této nemoci zlepšuje trofiku tkání

      (funkci postižených svalů a vedení nervových vzruchů po nervových

      vláknech k těmto svalům, které regulující jejich výživu),  mírní stres,

      ovlivňují tvorbu dopaminu a transfer acetylcholinu. Snižuje třes kon-

      četin,  zlepšuje tonus  svalů a kůže  obličeje, umožňuje jistější chůzi

      a zabraňuje "tuhnutí" tkání.  Zvyšuje energii organizmu.  Brání další-

      mu postupu nemoci.

      Zlepšení stavu je až u 99 % pacientů.

 

      Výsledky klinických testů: www.viofor-cz.cz/klinicke-zkousky/