Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Pooperační hojení

 

     Vioforterapie urychluje až o 50 % hojení pooperačních nebo

     poúrazových ran. Je to dáno mimořádným působením  viofor-

     terapie na organizmy. Zároveň probíhá pasivní rehabilitace po-

     stižených částí těla. Vioforterapie (vioforstimulace) odstraňuje 

     otoky, záněty, zvyšuje odolnost pooperačních ran i celého těla

     proti infekci,  dodává energii ATP, zlepšuje výživu buněk a sti-

     muluje  celou řadu  dalších  procesů  nutných k  úspěšnému a

     rychlému hojení. Tato působení jsou prokázána  klinicky a pro 

     uvedené účinky je vioforterapie  používána v řadě  zdravotnic-

     kých zařízení.

     Působení  vioforterapie lze využít i v regeneračních zařízeních,

     která vioforterapii využívají nebo v běžných domácnostech.