Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Makulární degenerace sítnice

 

     je degenerativní onemocnění, které může končit zhoršením až ztrátou

     zraku. Její  léčba byla  úspěšně  klinicky testována   fyzikální metodou

     viofortrapie  a patří mezi její indikace.  Vioforterapie v  relativně krátké

     době obnovuje sítnici a působí proti její další degeneraci. 

     Texty a obrazy níže:

     CT  z klinických testů léčby MD  (průbeh degenerace, obraz 1 a 2, ná-

     růst sítnice po 40 aplikacích vioforterapie obr. 3).

     Více v odborné lékařské literatuře.